Sijoituskoira?

Minulta usein kysytään mikä on sijoituskoira, mitä se tarkoittaa ja vaatii tulevalta perheeltä.

Tälle sivulle päätin avata mitä tarkoittaa sijoituskoira, ja mitä minä ”vaadin” ja toivon tulevalta sijoituskodilta.

Itsellä on ensimmäiset basenit tullut kumpikin sijoitukseen sen takia, että halusin harrastuskoiran ja sijoituskoiran kanssa on isompi mahdollisuus päästä harrastamaan, tässä tapauksessa halusin päästä näyttelyihin ja myöhemmin sitten juoksukisoihin mukaan.

Mitä tarkoittaa sijoituskoira?

Sijoituskoira on kasvattajan mielestä se lupaavin ja omiin kasvatuspäämääriin sopivin pentu jolla turvataan kasvatustyö myös tulevaisuuteen, ja koska kaikkia koiria ei valitettavasti kasvattaja voi kotonaan pitää niin tälläisille lupaaville yksilöille etsitään sijoituskotia, joka on kiinnostunut harrastamaan ja opettamaan pennulle harrastuksessa tarvittavia taitoja. Pitää koiran fyysisestä kunnosta huolta ja sosiaalistaa koiran, sekä totuttaa käsittelyyn, tämä on erityisen tärkeää basenjin kanssa.

Sijoituskoira voi olla uudelle perheelle parempi mahdollisuus ja ehkä helpompi tapa päästä harrastamaan ja ”sisälle” rotuympyröihin. Ja saada kasvattajasta aktiivinen yhteistyökumppani ja opettaja, ehkä mahdollisesti myös ystävä, jota seuraamalla voi päästä näkemään mitä on kasvattaminen ja mitä kaikkea se vaatii, jos itsellä on kiinnostusta.

Kasvattaja ( luovuttaja ) ja sijoituskoti ( vastaanottaja) täyttävät Kennelliiton laatiman sijoitusopimuksen, jonka tavoitteena on 2-4 vuoden päästä sijoitettu koira jatkamaan sukua . Luovuttaja on sijoitussopimuksen voimassaolon ajan koiran virallinen omistaja, joka omaa koiran jalostusoikeuden. Luovuttaja myös yleensä pidättää itsellään näyttelyttämis- ja kilpailuoikeuden, joka tarkoittaa sitä, että luovuttaja voi halutessaa viedä koiran näyttelyihin ja rodunomaisiin kokeisiin, mutta näistä ilmoitetaan hyvissä ajoin jotta sijoituskoti pystyy varautumaan ja sovittamaan aikatauluja. Sijoituskoti on koiran haltija, joka huolehtii koiran joka päiväisestä elämästä, ja saa sopimuksessa koiran hallintaoikeuden. Hyvässä sijoitussopimuksessa ei vastaanottaja huomaa eroa oman ja sijoituskoiran välillä.

Kulut jaetaan pääsääntöisesti jos ei muuta ole sovittu niin, että luovuttaja vastaa jalostuskäytön aiheuttamista kuluista ( terveystarkastukset, astutusmaksut, nartun lisäruokinta kanto- ja tiineysaikana, sovitus näyttely- ja koemaksut, mahdollinen jalostuskoiran vakuutus yms.) Vastaanottaja vastaa koiran tavanomaisesta hoidosta aiheutuvista kuluista ( mm. ruokinta, koiravero, sairaskulut, rokotukset, madotukset, vakuutusmaksut ( ei jalostuskoiran osuutta) yms.

Sijoitussopimus on voimassa siihen asti kunnes sopimuksen ehdot ovat täyttyneet ( narttu synnyttänyt yhden pentueen kenneliin/ uros kolmesta pentueesta, ellei lisäehdoissa ole muuta sovittu ) tai kun koira täyttää viisi vuotta.

Sijoitussopimus on hyvä jos kumpikin osapuoli on siihen tyytyväinen!

Onnistuneimmat sijoitussopimukset toteutuu kun käytetään Kennelliiton sijoitussopimusta, jossa on kattavasti määritelty ehtoja joihin kumpikin osapuoli lupautuu sekä mahdollisuus lisätä yksilöllisiä ehtoja (esim. tuontikoiran kohdalla sijoitus olisikin kahdesta pentueesta ym. , lisäehdot ei saa olla kohtuuttomia esim. vaatimukset syntyvien pentujen värin tai sukupuolen suhteen) ja kumpikin puoli kokee, että tulee toimeen toisen kanssa koska enemmän tai vähemmän sitä ollaan yhteydessä seuraavat noin 4-5 vuotta. Siksi kannattaa tarkoin harkita jo tutustumisvaiheessa, että onko kasvattaja se jonka kanssa voisit tulla juttuun. Ja jolta myös uskaltaa kysyä jos jokin asia askarruttaa ym.

Kun kumpikin osapuoli on valmis joustamaan, tekemään kompromissejä ja toimimaan koiran ja koko rodun parhaaksi ei ongelmia yleensä tule. Myöskin sosiaaliset taidot ja ja yhteistyökyky on niitä asioita joita tarvitaan onnistuneessa sijoitussopimuksessa. Koska koira on riita tilanteissa se joka kärsii, valitettavasti.

Vastaanottajan velvollisuus

Sijoituskoira ei ole ainoastaan ”halpa koira” , se tuo mukanaan velvollisuuksia. Se on monessa suhteessa arvokkaampi ja vaativampi koira kuin omaksi hankittu koira. Sijoituskoira on kuitenkin kasvattajan tulevaisuuden lupaus ja mahdollisuus jatkaa kasvatustyötä.

Tärkein velvollisuus on ilmoittaa luovuttajalle juoksuaikojen alkamisesta , sekä pitää koiraa sellaisessa fyysisessä kunnossa, että luovuttajan on mahdollista viedä sitä näyttelyihin ja rodunomaisiin kokeisiin sekä tulevaisuudessa mahdollisesti käyttää sitä jalostukseen. Tämä tarkoittaa myös kasvattajan neuvoilla sosiaalistamista sillä ilman sitä basenjin kanssa ei kannata unelmoida näyttelyistä tai muistakaan harrastuksista.

Luovuttajan velvollisuus

Luovuttajan tehtävä on löytää sijoituskoiralle paras mahdollinen omistaja joka tietää mihin on ryhtymässä ja ymmärtää velvollisuudet ja vastuut mitä sijoituskoira mukanaan tuo.

Luovuttajan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin mahdolliset näyttely- tai koematkat, sekä mahdollinen pennutus, sillä vastaanottajan elämään voi kuulua muutakin kuin koiraharrastukset ja koira.

Luovuttajalla on myös velvollisuus antaa vastaanottajalle kattavat hoito-ohjeet ”hoitovirheiden” välttämiseksi., mielellään kirjallisena.

Tärkein asia kuitenkin on , että luovouttajan pitää osata olla krittinen sitä sijoituskoiraa kohtaan ja punnita tarkkaan onko siitä jalostuskoiraksi kun sen aika tulee. Ja varautua siihen ettei kaikkia sijoituskoiria välttämättä tulla koskaa käyttämään, vaikka niitä olisi oikein hoidettu jos ne ei muilta osin täytä jalostuskriteereitä.

Itse kasvattajana yritän jatkaa samanlaista sijoituskoira-mallia, mitä itselleni on ensimmäisten koirieni kasvattajat antaneet. Olen läsnä jos tarve vaatii, minulle saa aina soittaa, en vaadi joka viikonloppuista näyttely- tai koepaikoilla olopakkoa, ja koiran parasta ajatellaan aina ensiksi. Nämä asiat on ne mitä omien ensimmäisten koirien kasvattajat ovat minulle suoneet, joita vaalin ja vien eteenpäin. ❤ Kiitos siis teille Sanna-Maija ja Hanni, olette korvaamattomia! ❤

Toivottavasti tästä oli sinulle apua, ja sait vähän käsitystä mikä on sijoituskoira ja mitä se minulle kasvattajana merkitsee. Se merkitsee paljon, siksi kannattaa harkita pitkään ja hartaasti onko se ” halpa” sijoituskoira se oma juttu, oletko valmis ja halukas tekemään yhteistyötä ( tiivistäkin) vuosia kasvattajan kanssa, sillä sijoituskoira tuo vastuita ja velvollisuuksia enenmmän kuin omaksi ostettu koira ja on useammin ”kalliimpi koira” kuin se omaksi ostettu. Tämän kirjoituksen ei ole tarkoitus pelotella ketään, vaan tuoda esiin ne faktat joilla päästään onnistuneeseen sijoitussopimukseen ja toisaalta auttaa lukijaa ymmärtämään mitä minä kasvattajan toivon ja vaadin tulevalta sijoituskodilta!